برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (918)

3-3-6-تقویت با استفاده از پشت بند:483-3-7-تقویت با استفاده از پیش تنیدگی513-4-آسیب های وارد به اتصالات:523-4-1-فروریختگی گوشه 523-4-2-انفصال وجدایی دیوارهای متصل به یکدیگر543-4-2-1-وصله کردن سنگها(داخل و خارج)[]553-4-2-2-قالب بندی وبتن ریزی ستون 553-4-2-3-نصب میلگرد کلاف 563-4-2-4-نصب صفحات ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (917)

4-9-1 محاسبه تلفات توان و انرژی در فیدر 20 کیلوولت زاغمرز 32(1)1-4-9-1 تغییرات مقاومت هادیها332-4-9-1 تغییرات جریان عبوری از خط35 سایت منبع 3-4-9-1 محاسبه تلفات انرژی355-9-1 منحنیهای تلفات انرژی و توان روزانه و مقایسه آن ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (417)

2-8-3- فاصله ردیفی چال‌ها352-8-4- ارتفاع پله362-8-5- اضافه حفر چال372-8-6- گل‌گذاری382-8-7- شیب چال382-8-8- خرج ویژه392-8-9- الگوی چال‌ها402-8-10- توزیع مواد منفجره داخل چال‌ها412-8-11- زمان‌های تأخیر و ترتیب انفجار432-8-12- حفاری ویژه432-9- تأثیرپارامتر‌های دینامیکی سنگ بر قابلیت انفجار442-9-1- امواج ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (416)

1-4-2- انرژی زمین گرمایی …………………………………………………………………………………… 61-4-3- فن آوری هیدروژن، پیل سوختی و زیست توده ………………………………………………. 81-4-4- انرژی باد …………………………………………………………………………………………………. 91-5- تاریخچه انرژی باد ……………………………………………………………………………………………….. 131-6- انواع توربین بادی …………………………………………………………………………………………………. 161-6-1- توربین محور عمودی …………………………………………………………………………………. 161-6-1-1- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (414)

3-2- عوامل موثر در طراحی سیستم بازیابی………………………………………………………………………………………………………………………………….533-3- تعیین پارامترهای طراحی سیستم بازیابی گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………..55فهرست مطالبعنوان صفحه3-3-1- ویژگی های عمومی خطوط فلر………………………………………………………………………………………………………………………………………..563-3-2- تعیین ترکیب گازها در سیستم فلر………………………………………………………………………………………………………………………………….573-3-3- تعیین دبی جریان گاز فلر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………583-3-4- محل قرار گرفتن ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (413)

3-2-4- روشهای عددی743-3- روشهای تحلیل دینامیکی شیبهای سنگی76 3-3-1- روشهای تجربی76 3-3-2- روش مدل فیزیکی78 3-3-3- روش نیومارک78 3-3-4- تحلیل شبه استاتیکی83 3-3-5- روش‌های عددی85فصل چهارمتحلیل استاتیکی دیواره شمالی معدن چغارت4-1- مقدمه944-2- موقعیت و زمین ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (3133)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشكده دامپزشکي پايان نامه ي دكتري رشته ي دامپزشکي عنوان پايان نامه ارزيابي اثرات نانو ذرات سلنيوم بر وضعيت اکسيداتيو در سرم رتهاي مواجه شده با پرتوي مايکرو ويو تلفن همراه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (3132)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز دانشکده علوم پايه، گروه شيمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش شيمي کاربردي عنوان: بررسي جذب و رهايش داروي اکسي تتراسايکلين بر روي گرافن اکسايد عامل دار ادامه مطلب…